top of page

Beartas Príobháideachais

Tá an tSeirbhís Leanaí agus Teaghlaigh d’Inní na Carthanachta tiomanta do phríobháideachas úsáideoirí an tsuímh Ghréasáin seo a chosaint i gcomhréir leis an Acht um Chosaint Sonraí agus an GDPR  reachtaíocht https://www.dataprotection.ie/. Imlíníonn an ráiteas príobháideachta seo conas a bhainistímid an fhaisnéis a thugann tú dúinn agus tú ag úsáid an tsuímh seo. Trí chuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin www.docchildandfamily.ie, tá tú ag glacadh le téarmaí pholasaí príobháideachta an tsuímh Ghréasáin.

Tá naisc sheachtracha chuig láithreáin ghréasáin eile ar an suíomh Gréasáin seo agus níl an tSeirbhís Leanaí agus Teaghlaigh d’Inní na Carthanachta freagrach as polasaithe príobháideachais na suíomhanna gréasáin eile seo.

An cineál faisnéise a bhailímid

D’fhéadfadh sonraí pearsanta a shainaithníonn tú a bheith san áireamh sa chineál faisnéise a bhailímid nó is féidir iad a úsáid chun tú a aithint nó chun teagmháil a dhéanamh leat. Áirítear leis seo ainm, seoladh poist nó ríomhphoist, uimhir theileafóin agus faisnéis teagmhála eile a sholáthraíonn tú ar ár bhfoirmeacha ar líne. Ní bhailítear faisnéis den sórt sin uait ach amháin má chuireann tú isteach chugainn go deonach é trínár suíomh Gréasáin.

 

Má dhéanann tú síntiús nó ceannach ar an suíomh Gréasáin iarrfar ort uimhir do chárta creidmheasa/dochair a sholáthar, ní fhaighimid na sonraí seo, déantar iad a chriptiú ag baint úsáide as Secure Sockets Layer ("Bogearraí SSL") agus tarchuirtear iad go díreach chuig ár soláthraithe íocaíochtaDomhandanet agusRealex. Úsáideann na cuideachtaí seo na leibhéil is airde slándála chun do shonraí pearsanta a chosaint.

 

Conas a úsáidimid an fhaisnéis a sholáthraíonn tú

 

Ní bhainfear úsáid as an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú ach amháin chun na críche ar sholáthair tú í. Próiseálaimid sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn chun na críocha seo a leanas:

  • chun do dheontas ar líne a phróiseáil;

  • as cumarsáid a dhéanamh leat i ndiaidh do cheiste faoi;

    • Ár Seirbhísí

    • ár bhfoilseacháin

  • chun ceannacháin a dhéantar ar ár siopa ar líne a phróiseáil;

 

Ceart Rochtana ar do shonraí

 

Tá sé de cheart agat cóip den fhaisnéis a choinnímid fút a iarraidh i scríbhinn agus aon mhíchruinneas i do chuid faisnéise a cheartú. Má tá eolas mícheart againn fút a chuir tú isteach ar dtús tríd an suíomh Gréasáin seo, tá sé de cheart agat na sonraí a leasú. Ina theannta sin, tá sé de cheart agat aon fhaisnéis a sheol tú chugainn tríd an suíomh Gréasáin seo a scriosadh. Chun do cheart ceartúcháin agus/nó scriosta a iarraidh déan teagmháil linn le do thoil mar aon le:

 

  1. D'ainm agus do sheoladh ríomhphoist.

  2. Cur síos ar na sonraí pearsanta ar leith is mian leat a chur ina gceart.

  3. Má iarrann tú do shonraí pearsanta a scriosadh scriosfar do shonraí go léir faoi réir an fhógra tábhachtach seo a leanas.

 

Áit a gceanglaítear orainn do shonraí pearsanta a phróiseáil (lena n-áirítear a choinneáil) chun críche dleathach de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí.

 

Nochtadh faisnéise do thríú páirtithe

 

Ní nochtfaimid ná ní thrádáilfimid do shonraí pearsanta le tríú páirtithe.

 

Ní nochtfar an fhaisnéis a fhaightear uait ach do thríú páirtí (Realex, MailChimp, Eventbrite etc.), chun ligean dúinn do dheontas nó do cheannach a phróiseáil agus/nó an tseirbhís ar chláraigh tú di a sholáthar duit.

 

Féadfaimid do shonraí pearsanta a scaoileadh freisin nuair is ceanglas dlíthiúil é comhlíonadh. Coimeádaimid an ceart freisin ár mbeartais láithreáin a fhorfheidhmiú chun ár gcearta agus cearta daoine aonair eile a chosaint ar bhealach atá sábháilte agus a chomhlíonann an dlí.

 

Slándáil

 

Coinnítear do shonraí pearsanta ar fhreastalaí slán arna óstáil ag ár soláthraí seirbhíse óstála webs.com. Mar gheall ar nádúr an Idirlín ní féidir linn 100% a ráthú ná a bharántas maidir le slándáil aon fhaisnéise a sheolann tú chugainn tríd an Idirlíon chun a bheith slán. Mar sin féin, a luaithe a fhaighimid do shonraí pearsanta déanaimid gach beart teicniúil agus eagraíochtúil réasúnta chun sonraí pearsanta a chosaint ar chaillteanas, ar mhí-úsáid, ar athrú nó ar scrios agus chun aon nochtadh nó próiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach a chosc.

 

Fianáin

 

Bainimid úsáid as fianáin ar ár suíomh Gréasáin, féach le do thoil ar árLeathanach Polasaí Fianán le haghaidh tuilleadh eolais.

 

Athruithe ar ár bPolasaí Príobháideachta

 

Coimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ar ár bpolasaí príobháideachais gréasáin ag am ar bith gan dul i gcomhairle roimh ré; cuirfear na hathruithe seo ar ár suíomh Gréasáin mar aon le dáta modhnaithe an Pholasaí Príobháideachta.

 

Glaoigh orainn

Déan teagmháil linn le do thoil má tá aon cheist agat maidir leis an ráiteas príobháideachta seo nó maidir le do shonraí pearsanta ag baint úsáide as an bhfaisnéis thíos:

Iníonacha na Carthanachta Seirbhíse Leanaí agus Teaghlaigh
An Chéad Urlár, Foirgneamh T O'Reilly,
Bóthar Sord, Seantrabh
Baile Átha Cliath 9, D09 VF9F

Teileafón: + 353 (0)1 842 5100  

bottom of page