top of page

Covid-19 Resources

Meastar an tSeirbhís Leanaí agus Teaghlaigh d’Iníonacha Carthanachta a bheith ina soláthraí seirbhíse riachtanach do leanaí agus do theaghlaigh le linn eipidéim Covid 19. Is é ár bpríomhfhócas a chinntiú go bhfaigheann leanaí agus teaghlaigh an tseirbhís ar an gcaighdeán céanna le linn Covid-19 agus a fhaigheann siad ag aon am eile.
 
Bhí orainn an chaoi a ndéanaimid gnó a athrú chun comhairle náisiúnta sláinte poiblí a choinneáil, ach leanann ár seirbhísí ar aghaidh ag  fós ar fáil do leanaí, do theaghlaigh agus do dhaoine gairmiúla. Leanfar ag próiseáil gach atreoraithe agus imní faoi chosaint leanaí agus leanfaidh ár bhfoireann ag soláthar seirbhísí agus iad ag leanúint comhairle náisiúnta sláinte poiblí.
Tá roinnt eolais curtha le chéile againn a chabhróidh le gairmithe, tuismitheoirí, leanaí, déagóirí agus le sláinte agus leas ginearálta daoine aonair le linn an ama seo. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi theagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann Ceannoifige agus foireann an Ionaid bain úsáid as na huimhreacha atá tugtha ar ár ráiteas Covid ar leathanach tosaigh ár Láithreán Gréasáin.
 
Chun eolas tacaíochta a fháil maidir le daoine gairmiúla, tuismitheoirí, leanaí agus folláine féach ar ár roghchlár anuas thuas.  Leanfaimid orainn ag nuashonrú ár suíomh Gréasáin agus ag baint úsáide as ardáin meáin shóisialta eile chun faisnéis bhreise a sholáthar a d’fhéadfadh cabhrú le daoine le linn an ama seo.
bottom of page